Staakt u (een deel van) uw onderneming, dan kunt u binnen de wettelijke maxima de stakingswinst geheel of gedeeltelijk onbelast omzetten in een lijfrente (stakingslijfrente). Bent u in 2013 gestopt met uw onderneming en wilt u gebruik maken van de extra lijfrentepremieaftrek bij staking, zorg er dan voor dat u de premie vóór 1 juli 2014 heeft betaald.

Aftrekbare lijfrentepremies

Normaal gesproken zijn premies voor lijfrenten alleen aftrekbaar in het jaar van betaling. Wilt u dus een lijfrentepremie in uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2013 in aftrek brengen, dan moet u deze premie ook in 2013 hebben betaald. Uiteraard is premieaftrek alleen mogelijk als u in een bepaald jaar niet voldoende pensioen heeft opgebouwd. De maximale hoogte van de aftrek wordt bepaald aan de hand van de zogeheten jaarruimte en/of reserveringsruimte.

Stakingslijfrente

Voor een lijfrentepremie met betrekking tot de staking van uw onderneming geldt een afwijkende regeling. Staakt u als ondernemer uw onderneming in 2013 en zet u de stakingwinst om in een lijfrente, dan is de premie voor deze stakingslijfrente aftrekbaar mits u deze in de eerste zes maanden van 2014 betaalt. Datzelfde geldt voor de omzetting van de oudedagsreserve in een lijfrente. De hoogte van de extra lijfrentepremieaftrek (stakingslijfrente) is afhankelijk van uw leeftijd en van de situatie bij staking.

Tip:
Om gebruik te kunnen maken van de extra lijfrentepremieaftrek bij staking is tijdige betaling (vóór 1 juli 2014) noodzakelijk. Wanneer uw onderneming overgaat van een eenmanszaak naar een bv, kunt u de lijfrente ook onderbrengen bij de voortzettende onderneming. U kunt dan een lijfrente bedingen bij uw bv in plaats van bij een bank of verzekeraar.