Een personeelsfeest in uw horecagelegenheid kan voor de feestende partij soms onverwacht duur uitvallen, omdat ook de Belastingdienst een graantje meepikt. Met de verplichte toepassing van de werkkostenregeling in 2015 zijn namelijk de regels voor de belastbaarheid van personeelsfeesten drastisch veranderd. Gelukkig zijn er nog mogelijkheden om deze kosten in de hand te houden. Benut uw kansen en wijs uw zakelijke klanten hierop.

Hoe wordt een personeelsfeest belast?

Geeft een zakelijke relatie een personeelsfeest in uw horecagelegenheid? Dan zal bij de feestende partij voor het volledige bedrag in de heffing worden betrokken. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden van uw klant kan de belastingheffing worden voorkomen. De waarde van het personeelsfeest is in principe individueel belast bij het personeel van uw klant, tenzij uw klant het feest aanwijst als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Het feest is dan belast tegen 80% eindheffing als deze tezamen met alle overige aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen hoger is dan 1,2% van zijn totale fiscale loonsom.

Tip:
Het is zeer ongebruikelijk om een personeelsfeest individueel te belasten bij het personeel. Over het algemeen zullen uw klanten dan ook kiezen voor aanwijzing in de vrije ruimte. Is de volledige vrije ruimte al benut dan bedraagt voor een feest van € 10.000 de eindheffing € 8.000. De totale kosten voor uw klant worden dan € 18.000. Als uw klant nog voldoende vrije ruimte over heeft, dan kan het feest volledig onbelast plaatsvinden en wordt uw klant niet geconfronteerd met de 80% eindheffing. Of dat zo is kan alleen uw klant zelf bepalen, eventueel in overleg met zijn adviseur.

Kans: een zakelijke karakter

Een evenement met een overwegend zakelijk karakter is altijd onbelast zonder dat hiervoor de vrije ruimte hoeft te worden aangesproken. Van een evenement met een overwegend zakelijk karakter is bijvoorbeeld sprake bij een zakelijk evenement voor zakelijke relaties waaraan ook het personeel van uw klant deelneemt. Ook een lunch tijdens een seminar of een studiedag en een afsluitende borrel zal over het algemeen onbelast kunnen plaatsvinden.

Tip:
De invulling van het programma van een evenement zal doorslaggevend zijn bij de beoordeling van het karakter (overwegend zakelijk of consumptief).

Kans: evenement op locatie

Ook een feest in het bedrijfspand van uw klant kan geheel of voor een groot deel onbelast plaatsvinden. Denk daarom ook eens na over cateringmogelijkheden vanuit uw horecagelegenheid.

Let op!
Alleen als tijdens het personeelsfeest in het bedrijfspand van uw klant ook een maaltijd wordt genuttigd zal een klein gedeelte van het feest belast zijn. Uw klant moet dan een fiscale waarde van € 3,25 per maaltijd tot het loon rekenen van zijn werknemers of aanwijzen in zijn vrije ruimte.