In het regeerakkoord staat dat de overheid de rechtspraak kostendekkend wil maken. Het kabinet heeft dan ook het voornemen om per 2013 de gang naar de rechter duurder te maken.

U draait voor de kosten op.

U zult voortaan zelf de kosten voor de gang naar de rechter moeten gaan betalen. Daarnaast zullen de griffierechten voor de civiele- en bestuursrechtspraak ook gaan toenemen.

Civiele recht.

U komt met het civiele recht in aanraking indien u een conflict heeft met een burger of bedrijf. Het gaat hierbij om zaken waar de overheid geen rol in speelt.

Indien u bijvoorbeeld een geschil heeft met een afnemer en naar de civiele rechter wilt stappen, zult u in de toekomst €1.950 aan griffierechten moeten betalen in plaats van de huidige € 530. Voor minder grote zaken zullen de kosten stijgen van € 110 naar € 1.190.

Bestuursrecht.

Bij bestuursrecht speelt de overheid wel een rol en daar komt u mee in aanraking in geval u een geschil heeft met de gemeente, provincie of de Belastingdienst.

De bovengenoemde bedragen zullen ook gaan gelden voor deze geschillen.

Let op!
Het is nog niet bekend wanneer het bovenstaande in werking treedt.