Het aantal huiseigenaren met een betalingsachterstand op de hypotheek loopt op, maar is internationaal bezien met 1,6% van het totaal aantal hypotheken nog steeds niet hoog, volgens minister Blok. Ten aanzien van restschulden gelden vanaf eind oktober 2012 aanvullende maatregelen.

Betalingsachterstanden

Minister Blok geeft aan dat het lastig is om een voorspelling te doen over de toekomstige ontwikkeling van het aantal betalingsachterstanden. Het aantal betalingsachterstanden zal op korte termijn waarschijnlijk niet minder worden, maar is met 1,6% van het totaal aantal hypotheken internationaal bezien nog steeds niet hoog. In Nederland leiden betalingsachterstanden niet vaak tot een gedwongen verkoop: het aantal gedwongen verkopen is in Nederland laag in vergelijking met andere landen, aldus minister Blok.

Restschulden

Restschulden bij een verhuizing mogen worden meegefinancierd in een nieuwe hypothecaire lening. Bij het berekenen van de Loan to Value-ratio (dat is de verhouding tussen de lening en de waarde van de woning) mag de restschuld buiten beschouwing gelaten worden. Daarnaast kunnen de rente en kosten van een lening voor een restschuld die is ontstaan bij de verkoop van een woning vanaf 29 oktober 2012 voor maximaal 10 jaar van de belasting worden afgetrokken.