Wanneer u als ondernemer betalingsproblemen heeft, kunt u onder omstandigheden uitstel van betaling krijgen voor uw belastingschulden. Vanaf dit jaar hanteert de Belastingdienst een soepeler uitstelbeleid.

Kort uitstel van betaling

Heeft u tijdelijke betalingsproblemen dan kunt u de Belastingdienst niet alleen schriftelijk, maar voortaan ook telefonisch verzoeken om kort uitstel van betaling. Dit uitstel bedraagt maximaal vier maanden voor openstaande belastingaanslagen. Er gelden wel voorwaarden:

  1. De totale openstaande belastingschuld moet minder zijn dan € 20.000.
  2. U mag geen dwangbevel hebben gekregen voor een openstaande belastingschuld. Is dit wel het geval dan kunt u een verzoek indienen bij de Ontvanger van de Belastingdienst.
  3. In de openstaande schuld mag geen vergrijpboete zijn opgenomen.
  4. U moet de afgelopen twee tijdvakken uw aangiften op tijd hebben gedaan.
  5. Kort uitstel is in principe niet mogelijk voor een voorlopige aanslag, behalve als u deze in één termijn moet betalen.

Langer uitstel

Voor betalingsregelingen met een langere looptijd hoeft u niet meer aan te tonen dat uw betalingsproblemen zijn veroorzaakt door de economische crisis. Voor langer uitstel heeft u wel een verklaring van een derde nodig, bijvoorbeeld uw accountant, en u moet in principe voor de hele belastingschuld zekerheid kunnen geven.