De Eerste Kamer heeft de initiatiefwet van Staatssecretaris Weekers van Financiën, die belastingplichtigen beschermt tegen extreme controles van de fiscus, aangenomen.

Informatieverzoek

De fiscus kan u verzoeken informatie aan te leveren betreffende uw belastingaangifte. Nu is het zo dat u geconfronteerd wordt met omkering en verzwaring van de bewijslast indien u weigert te voldoen aan een informatieverzoek van de inspecteur. Het is ook niet mogelijk om via de rechtsgang het informatieverzoek te laten toetsen door de rechter. Binnenkort is het echter – dankzij de instemming van de Eerste Kamer – wél mogelijk om in bezwaar en beroep te gaan tegen zo’n verzoek.

Wat houdt de Initiatiefwet in?

Wanneer de inspecteur in de toekomst een verzoek doet om informatie, kunnen wij namens u binnen tien dagen bezwaar maken en een voorlopige voorziening aanvragen om het informatieverzoek te schorsen. De voorzieningenrechter beslist dan binnen twee weken op het verzoek om een voorlopige voorziening. Als de rechter het verzoek van de inspecteur tot controle gerechtvaardigd vindt, moet u hier alsnog aan voldoen.

U kunt niet elk informatieverzoek toetsen bij de rechter

In bezwaar of beroep gaan is niet bij elk verzoek mogelijk. Dit kan alleen als het gaat om een ‘voor beroep vatbare beschikking’ (informatiebeschikking). Deze kunnen wij voor u verkrijgen door in eerste instantie niet te voldoen aan een informatieverzoek. De kans is groot dat de inspecteur het informatieverzoek vervolgens wijzigt in een beschikking.

Let op!
Bovenstaande wet zal waarschijnlijk vanaf 1 juli 2011 in werking treden.