Heeft u een voorlopige aanslag 2009 voor de inkomstenbelasting en bijdrage Zorgverzekeringswet ontvangen en bent u van mening dat deze aanslag niet klopt. Dan hoeft u in veel gevallen geen bezwaar meer te maken, maar kunt u snel en eenvoudig de juiste gegevens aan de Belastingdienst doorgeven.

Hoe kan ik mijn wijzigingen doorgeven?
Wijzigingen kunt u doorgeven met:
 het programma voorlopige aanslag 2009, dat u via de site van de Belastingdienst kunt downloaden;
 het formulier voorlopige aanslag 2009, dat u via de Belastingtelefoon kunt bestellen.
De hoogte van het maandbedrag wordt zo snel mogelijk aangepast. Mocht de inspecteur vragen hebben naar aanleiding van uw wijzigingen, dan neemt hij contact met u op.

Bezwaar
Nadat u wijzigingen heeft doorgegeven, krijgt u een aangepaste voorlopige aanslag. Mocht u het niet eens zijn met deze aangepaste aanslag dan kunt u alsnog (digitaal) bezwaar maken. Op de site van de Belastingdienst kunt u een formulier vinden waarmee u eenvoudig bezwaar tegen deze aanslag kunt maken. U moet hierin duidelijk vermelden met welk onderdeel van de aanslag u het niet eens bent.

Let op!

In afwachting van uw aangepaste voorlopige aanslag moet u uw maandbedragen wel blijven doorbetalen. De Belastingdienst verrekent deze bedragen later met de nieuwe voorlopige aanslag.