In sectoren zoals de autobranche kan er sprake zijn van steeds wisselend gebruik van auto’s. Hierdoor is het lastig om de grondslag voor de bijtelling vast te stellen. De Belastingdienst komt met een nieuwe handreiking.

Nieuwe handreiking
Wanneer u een auto van de zaak ter beschikking stelt aan een werknemer, krijgt u te maken met de bijtelling van het privégebruik. Op dit moment is er voor de autobranche nog de ‘Autodealregeling 2007’ om de grondslag voor deze bijtelling vast te stellen, maar deze regeling loopt af op 1 oktober 2008. Nu al bestaat er een nieuwe manier voor werkgevers, welke staat beschreven in de ‘Handreiking bijtelling privégebruik auto voor de autobranche’.

Voor wie?
De handreiking is voor u van toepassing wanneer u actief bent in de autobranche en te maken hebt met wisselend gebruik van auto’s. Dit is niet alleen het geval bij dealers in personenauto’s, maar ook bij leasemaatschappijen en importeurs. Tot 1 oktober 2008 kunt u de oude regeling naast de nieuwe toepassen. U kunt vanaf heden echter ook al naar de nieuwe regeling overstappen.

Inhoud
De bijtelling wordt per dag bepaald. Dit geldt ook voor dagen dat de werknemer geen auto gebruikt. De bijtelling per dag is 1/365 van de bijtelling op kalenderbasis. Voor het bepalen van de grondslag voor de bijtelling privégebruik wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende drie situaties:

• De werknemer neemt na werktijd een auto mee
U baseert de grondslag op de auto die de werknemer aan het eind van de werkdag meeneemt. Dit is ook van toepassing wanneer de werknemer een eerder gebruikte auto nog niet heeft teruggebracht.
• De werknemer werkt niet, maar heeft wel een auto meegenomen (weekend, verlof of ziekte)
U baseert de grondslag op de auto die de werknemer als laatste heeft meegenomen en nog niet heeft teruggebracht.
• De werknemer neemt geen auto mee
U baseert de grondslag op de auto waarop de grondslag voor de bijtelling de afgelopen twee maanden het vaakst is gebaseerd. Indien er nog geen twee maanden zijn verstreken neemt u de kortere periode als referentie.

Wanneer
In het geval dat het gebruik van auto’s gedurende een loontijdvak nog niet vaststaat bij uitbetaling van het loon, mag u dit toerekenen aan het volgende loontijdvak. In het geval van ontslag moet de inhouding uiterlijk plaatsvinden op het moment dat u de laatste betaling in geld doet aan de werknemer. In de administratie moet altijd zichtbaar zijn welke auto om welke reden aan een werknemer wordt toegerekend.

Tip
Bent u als werkgever actief in de autobranche, dan is de nieuwe ‘handreiking bijtelling privégebruik auto voor de autobranche’ voor u van belang. Tot 1 oktober 2008 is de oude regeling nog van kracht, maar u kunt nu al kiezen voor toepassing van de nieuwe regeling.