Sinds 2006 wordt de belasting over het privé-gebruik van de auto maandelijks via de loonadministratie verwerkt. Wanneer uw werknemer minder dan 500 km privé in een zakelijke auto rijdt, kan hij/zij aan een bijtelling ontkomen door vooraf een ‘verklaring geen privé-gebruik’ te ondertekenen en af te geven. Aangezien het kabinet de privé-bijtelling voor zakelijke rijders weer wil gaan verhogen, wordt dit extra belangrijk. Wat bijvoorbeeld als u bijtelling heeft toegepast en uw werknemer deze achteraf onterecht vindt?

Het is mogelijk dat bij uw werknemer met een auto van de zaak achteraf blijkt dat een bijtelling onterecht heeft plaats gevonden. Onlangs heeft de Belastingdienst vier alternatieven gegeven om dit te corrigeren:

1. Uw werknemer overlegt aan u bewijs (bijvoorbeeld een sluitende rittenregistratie). Vervolgens dient u correctieberichten in over de al verstreken inhoudingtijdvakken, waarin de bijtelling onterecht is verwerkt.
2. Uw werknemer geeft bij de fiscus aan dat bijtelling onterecht was door middel van een bezwaarschrift of ‘verzoek om ambtshalve vermindering’ en overlegt daarbij de bewijsstukken. De Belastingdienst legt vervolgens een (negatieve) correctieverplichting aan u op.
3. Uw werknemer geeft een lager loon (zonder de bijtelling) op in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting, maar wel de daadwerkelijk ingehouden loonheffing. De teveel ingehouden loonheffing wordt dan met de aanslag inkomstenbelasting verrekend. Uw werknemer zal het noodzakelijke bewijs wel moeten kunnen leveren, wanneer daarom gevraagd wordt.
4. Wanneer de aanslag inkomstenbelasting over het betreffende jaar al vastgesteld is, staat bezwaar voor uw werknemer bezwaar open. Hij/zij overlegt het daarvoor noodzakelijke bewijs.

Tip
Voor u zijn de opties 3 en 4 het meest eenvoudig. Uw werknemer regelt immers zijn/haar zaken zelf via de aangifte inkomstenbelasting. Bij de eerste twee opties blijft u betrokken, omdat de correcties via de loonheffing worden verwerkt. Als bij een loonbelastingcontrole blijkt dat het bewijs onvoldoende of onjuist is geweest, kunt u worden geconfronteerd met een naheffingsaanslag. Leg alles daarom zorgvuldig vast!