Vanaf 1 januari 2010 geldt er voor hybride auto’s een bijtelling van 10% voor het privégebruik auto van de zaak! Een hybride auto wordt fiscaal dus nog voordeliger!

Bijtelling privégebruik
De bijtelling voor privégebruik auto van de zaak komt aan de orde als een auto van de zaak ook voor privédoeleinden ter beschikking staat en met die auto op jaarbasis meer dan 500 privékilometers wordt gereden. De bijtelling bedraagt op jaarbasis (minimaal) 25% van de waarde van de auto. Voor zuinige auto’s geldt een bijtellingpercentage van 20% en voor zeer zuinige auto’s geldt een bijtelling van 14%. Of een auto zuinig of zelfs zeer zuinig is, is afhankelijk van de hoeveelheid CO2-uitstoot.

Hybride auto
Per 1 januari 2010 wordt een nieuwe categorie geïntroduceerd voor de bijtelling privégebruik auto van de zaak: de categorie voor de elektrische auto (ook wel bekend als de hybride auto). Het bijtellingpercentage voor deze categorie wordt 10%.

BPM en MRB
Voor de aanschafbelasting voor auto’s (de BPM) geldt al een vrijstelling voor hybride auto’s. Met de BPM krijgt u te maken als u een nieuwe auto aanschaft. Deze vrijstelling blijft bestaan tot 2018. Verder blijft er voor de wegenbelasting (de MRB) een vrijstelling voor hybride auto’s bestaan.

Let op!
Vanaf 1 januari 2010 is de elektrische auto fiscaal nog voordeliger. Er geldt niet alleen een vrijstelling voor de BPM en MRB, maar u krijgt vanaf 2010 ook te maken met een bijtelling van 10% voor het privégebruik auto van de zaak.