In het Belastingplan 2009 is een nieuwe tussencategorie van 20% voorgesteld voor de bijtelling privégebruik auto van de zaak!

Bijtelling privégebruik
De bijtelling voor privégebruik auto van de zaak komt aan de orde als een auto van de zaak ook voor privédoeleinden ter beschikking staat en met die auto op jaarbasis meer dan 500 bijtelling voor privékilometers wordt gereden. De bijtelling bedraagt op jaarbasis (minimaal) 25% van de waarde van de auto. Voor zeer zuinige auto’s geldt een lagere bijtelling van 14%.

Tussencategorie
Om het gebruik van zuinige auto’s verder te stimuleren, wordt in 2009 een nieuwe tussencategorie van 20% geïntroduceerd. Deze nieuwe categorie geldt voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot tussen de 96 en 116 gram per kilometer en voor auto’s met een andere motor tussen de 111 en 140 gram per kilometer. De bijtelling geldt voor ondernemers, resultaatgenieters en werknemers. De bewijslast dat sprake is van een (zeer) lage uitstoot ligt bij de ondernemer, de resultaatgenieter, de werkgever of de werknemer.

Let op!
Als de voorgestelde maatregelen worden aangenomen, dan bestaat er per 1 januari 2009 een tussencategorie voor de bijtelling privégebruik auto van de zaak. Hierdoor is in 2009 ook het gebruik van een zuinige auto fiscaal aantrekkelijk. Voor deze auto’s is de bijtelling namelijk niet 25%, maar 20%. De bijtelling van 14% voor zeer zuinige auto’s blijft gehandhaafd.