Soms krijgt u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) opdrachten aangeboden waarbij uw persoonlijke kwaliteiten voorop staan. De opdrachtgever vraagt u misschien om een VAR-DGA (verklaring arbeidsrelatie-DGA). Zo heeft hij zekerheid dat er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden en afgedragen. De Belastingdienst kijkt kritisch naar aanvragen van dergelijke VAR’s. Als u namelijk een opdracht uitvoert waarvoor uw persoonlijke deskundigheid is vereist, kan dat voor de Belastingdienst een reden zijn om een VAR-DGA te weigeren.

VAR-aanvraag

Alleen natuurlijke personen, zoals een DGA, een ondernemer, een vennoot of een maat kunnen een VAR aanvragen. De bv zelf kan dus geen aanvraag indienen. De Belastingdienst beoordeelt bij de aanvraag of de inkomsten uit werkzaamheden die u voor opdrachtgevers van uw vennootschap verricht, kunnen worden toegerekend aan uw bv. Wanneer dat het geval is, verstrekt de Belastingdienst een zogeheten VAR-DGA.

Tip:Uiteraard wilt u liever geen belasting in privé betalen over uw bijverdiensten als DGA en het liefst de werkzaamheden uitvoeren op rekening en risico van de bv. Let zorgvuldig op het invullen van uw aanvraag voor een VAR. Specifieke persoonlijke deskundigheid kan voor de belastinginspecteur een reden zijn om u een VAR-DGA te weigeren. U krijgt dan een VAR-ROW (resultaat uit overige werkzaamheden).

 Werkzaamheden op persoonlijke titel

Onlangs besliste het gerecht shof Den Bosch dat een VAR-DGA niet mogelijk is als een DGA op strikt persoonlijke titel een opdracht uitvoert. De DGA in kwestie verrichte allerlei werkzaamheden voor diverse bezwarencommissies van een gemeente. Hij was strikt op persoonlijke titel benoemd en dit had te maken met zijn persoonlijke kwaliteiten. Bovendien konden de commissiewerkzaamheden alleen maar persoonlijk door hem zelf worden verricht en dus niet worden uitgevoerd voor rekening en risico van de bv. Volgens de rechter had de inspecteur in dit geval dus terecht een VAR-ROW afgegeven.