Wie een nieuwbouwwoning koopt, betaalt vaak bouwrente. Door de gewijzigde regels per 1 januari van dit jaar voor nieuwe hypotheken was het even onduidelijk of de bouwrente nog wel aftrekbaar zou zijn. Aan die onduidelijkheid is een einde gekomen. De bouwrente die voorheen aftrekbaar was, blijft ook nu gewoon aftrekbaar.

Met ingang van dit jaar is de rente op een nieuwe lening voor aanschaf, onderhoud of verbouwing van de eigen woning alleen nog aftrekbaar als de lening in maximaal 30 jaar en ten minste volgens een annuïtair aflossingsschema volledig wordt afgelost.

Bouwrente

Koopt u een nieuw te bouwen woning dan betaalt u als koper vaak bouwrente in de periode tussen het sluiten van een koop-aanneemovereenkomst en het passeren van de definitieve leverings-en hypotheekakte. Deze bouwrente kon in 2012, onder de oude regels nog gewoon in aftrek worden gebracht. Door de nieuwe hypotheekregels zou dit eigenlijk niet meer mogelijk zijn omdat in de periode tussen koop-aanneemovereenkomst en het passeren van de hypotheekakte nog geen sprake is van aflossen. Minister Blok (de minister voor Wonen en Rijksdienst) heeft echter aangegeven dat deze bouwrente gewoon aftrekbaar is, mits de daarna te sluiten hypotheek wel voldoet aan de nieuwe regels.