De hervormingsplannen die het kabinet heeft met box 3 zijn uitgelekt. Haagse bronnen hebben gemeld hoe de heffing op spaargeld en ander vermogen vanaf 2017 zal worden vormgegeven. Hieruit blijkt dat ongeveer drie miljoen belastingbetalers met vermogen er straks op vooruit gaan. Wie meer dan € 240.000 aan vermogen bezit in box 3 gaat er vermoedelijk op achteruit.

De box 3-heffing op spaargeld en ander vermogen staat al enige tijd ter discussie, met name vanwege het veronderstelde rendement van 4% waarmee wordt gerekend. Dat terwijl spaarrekeningen al jaren aanzienlijk minder opleveren. Het lijkt erop dat het kabinet hier niet langer ongevoelig voor is. Box 3 moet volgens staatssecretaris Wiebes (Financiën) eerlijker worden en beter aansluiten bij de werkelijke rendementen die mensen behalen.

Alhoewel nog niet officieel bevestigd, gaat daarom in 2017 allereerst het heffingsvrije vermogen omhoog van afgerond € 21.000 naar € 25.000 per persoon. Het belastingtarief van 30% blijft onveranderd, maar het rendementspercentage wordt variabel. Voor het vermogen tot € 100.000 (na toepassing van het heffingsvrije vermogen) zal worden gerekend met een rendement van 2,9%. Dit percentage zal jaarlijks veranderen. Vanaf een ton tot één miljoen gaat een hoger rendementspercentage gelden van 4,7%. Daarboven gaat men uit van een genoten rendement van 5,5%. Het nieuwe systeem voor box 3 zou moeten ingaan vanaf 2017.