Het stelsel van ziekenfonds- en de particuliere ziektekostenverzekering is met ingang van 1 januari 2006 vervangen door de Zorgverzekeringswet. In sommige gevallen is de dekking voor de medische- en ziektekosten niet ruimer geworden. Wellicht zijn er nog fiscale mogelijkheden. Wist u dat uw werkgever bijzondere ziektekosten onbelast mag vergoeden?

De kosten die de vennootschap maakt, mag zij gewoon in aftrek brengen van de belastbare winst. Het moet gaan om bijzondere kosten. Dus vergoedingen van premies en kosten waarvoor u een vergoeding zou kunnen krijgen, mag de werkgever niet onbelast vergoeden. Let op: gaat het om vergoedingen waar u geen aanspraak op kunt doen. Dan is de vrijstelling weer niet van toepassing.

Alternatief via aangifte inkomstenbelasting
Wanneer een vergoeding niet mogelijk is omdat uw werkgever de bijzondere ziektekosten niet vergoedt, bestaat in uw aangifte inkomstenbelasting nog de mogelijkheid om de niet vergoede kosten in aftrek te brengen als buitengewone lasten. Wellicht zelfs als aftrek voor chronische ziektekosten (hulpmiddelen). Is hiervan sprake en heeft u meer dan € 320,- betaald voor bijvoorbeeld uw bril, dan hebt u recht op een forfaitaire aftrek van € 808,-. Dit geldt ook voor uw partner en uw minderjarige kind(eren).

Tip:
Laat uw vennootschap uw bijzondere ziektekosten onbelast vergoeden. Overleg bij twijfel in iedere geval met ons over de mogelijkheid voor de extra aftrek voor bijzondere ziektekosten wanneer u de gegevens voor uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen verzamelt.