Uw winkelpersoneel zal regelmatig tijdens een dienst moeten eten. Werkt uw personeel in een dagdienst dan zal het om een lunch gaan. Betreft het een avonddienst dan zal veelal een diner zijn. Verstrekt of vergoedt u de maaltijd aan uw personeel, dan is het goed om te weten dat de fiscale behandeling niet altijd gelijk is.

Lunch

Geniet uw personeel tussen de middag van een lunch op de werkplek en verstrekt u de ingrediënten, dan bedraagt de fiscale waarde van deze lunch € 3,25, ook als de daadwerkelijke kosten veel hoger zijn. Betaalt uw personeel een eigen bijdrage van € 3,25 voor deze lunch dan blijft deze onbelast. De eigen bijdrage komt namelijk in mindering op de fiscale waarde.

Gaat uw personeel tussen de middag echter naar een lunchroom en vergoedt u die kosten dan worden de daadwerkelijke kosten belast. Een eventuele eigen bijdrage komt hierop nog wel in mindering.

Let op!
Een vergoeding voor een lunch is in principe individueel belast bij uw werknemers, tenzij u de vergoeding aanwijst als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. De vergoeding is dan belast tegen 80% eindheffing als deze samen met alle overige aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom. Of individueel belasten goedkoper is dan aanwijzen in de vrije ruimte hangt volledig af van de feiten en omstandigheden. Overleg daarover met uw adviseur.

Diner

Voor een diner geldt in principe hetzelfde als voor de lunch: voor een diner op de werkplek geldt een fiscale waarde van € 3,25. Eet uw personeel buiten de deur, dan worden de daadwerkelijke kosten belast. Voor overwerk gelden echter andere regels. Een diner tijdens overwerk is onbelast ongeacht of dit diner op de werkplek plaatsvindt of buiten de deur.

Tip:
De Belastingdienst heeft een vuistregel gegeven wanneer in ieder geval sprake is van overwerk: als uw werknemer tussen 17.00 en 20.00 niet thuis kan eten omdat hij moet werken, is volgens de Belastingdienst in ieder geval sprake van overwerk en kan er onbelast gegeten worden. Eindigt de dienst al eerder, dan is niet zeker of de Belastingdienst dezelfde mening heeft en is overleg hierover raadzaam.

Uitzondering: geen maaltijd

Voor consumpties die niet als maaltijd kunnen worden aangemerkt (bijvoorbeeld een drankje, een stukje fruit, een gebakje of andere tussendoortjes van weinig waarde) geldt een uitzondering. Deze consumpties kunt u onbelast verstrekken mits zij geen deel uitmaken van een maaltijd.

Let op!
De grens tussen wanneer iets wel een maaltijd is en wanneer niet, is niet duidelijk aan te geven. In mondelinge uitingen heeft de Belastingdienst al eens aangegeven dat een los kopje soep tijdens de lunch of alleen een snack niet als maaltijd wordt aangemerkt. Dat is echter anders wanneer het kopje soep of de snack samen met een aantal boterhammen met beleg wordt genuttigd.