Doet u maandelijks aangifte BTW en draagt u maandelijks BTW af, dan krijgt u de mogelijkheid om per 1 juli 2009 voor kwartaalaangifte en -betaling te kiezen.

Kwartaalaangifte
U komt nu alleen in aanmerking voor kwartaalaangifte BTW als u per kwartaal doorgaans minder dan € 15.000 BTW betaalt. Als dit niet het geval is, moet u maandelijks aangifte doen.

Crisismaatregel
Als het wetsvoorstel ongewijzigd wordt aangenomen, krijgen alle BTW-ondernemers die maandaangifte doen en maandelijks BTW afdragen de mogelijkheid om per 1 juli 2009 te kiezen voor kwartaalaangifte en -betaling. Voldoet u aan de voorwaarden dan ontvangt u eind april 2009 een brief van de Belastingdienst met het verzoek of u kwartaalaangifte wil doen.

Let op!
Door de crisismaatregel krijgen alle ondernemers die maandaangifte doen de mogelijkheid om maar vier keer per jaar aangifte BTW te doen. Naast administratieve lastenverlichting leidt het doen van kwartaalaangifte tot belastinguitstel en wordt een rentevoordeel gecreëerd. Maar ontvangt u een maandelijkse BTW-teruggave (bijvoorbeeld omdat u een exporterende ondernemer bent), dan is het voordeliger voor u om maandaangifte te blijven doen.
Let op het parlement moet het wetsvoorstel nog wel aannemen, voordat de crisismaatregel in werking treedt!