Uit de praktijk bereiken ons berichten dat de Belastingdienst momenteel actief holdingmaatschappijen benadert. Het btw-aftrekrecht van uw holding staat mogelijk ter discussie. Heeft u hierover een brief ontvangen van de Belastingdienst neem dan contact met ons op.

Uw holding is niet altijd automatisch ondernemer voor de btw. Wanneer enkel aandelen worden gehouden is geen sprake van een ondernemersactiviteit en is eventuele btw-aftrek op algemene kosten niet mogelijk. Verricht uw holding naast het houden van aandelen diensten tegen vergoeding, zoals managementdiensten, dan zijn dit btw-belaste diensten en bestaat wel recht op btw-aftrek.

De discussie richt zich op de vraag of dan volledig recht bestaat op btw-aftrek of dat ook rekening moet worden gehouden met het aandeelhouderschap. Heeft u hierover een brief ontvangen van de Belastingdienst neem dan contact met ons op voor nader advies over de btw-positie van uw holding en voor het opstellen van een eventuele reactie aan de Belastingdienst.