Heeft u dubieuze debiteuren die u niet meer kunnen betalen? Dan kunnen wij wellicht een verzoek indienen om de door u afgedragen BTW terug te vragen. Om dit verzoek te kunnen indienen hebben wij bewijsstukken nodig waaruit blijkt dat de debiteuren (waarschijnlijk) niet meer kunnen betalen. Het verzoek dient bij de laatste aangifte over 2003, of in ieder geval direct na de jaarrekening te worden ingediend.