Een ondernemer die zijn zakelijke reizen verricht met het openbaar vervoer, kan de kosten van dit openbaar vervoer in zijn onderneming in aftrek brengen. Maar hoe zit het met eventuele btw? Op een openbaar vervoersbewijs is over het algemeen geen btw vermeld. Betekent dit dat geen btw in aftrek kan worden gebracht?

Een openbaar vervoersdienst is een dienst die belast is met 6% btw. Voor openbaar vervoer dat verricht wordt volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of via een geleidesysteem voortbewogen voertuig gelden wettelijk eenvoudigere factuureisen. Dit betekent dat het vervoersbewijs van deze vervoersdiensten wordt aangemerkt als een juiste factuur. U kunt de btw in aftrek brengen, ondanks dat deze btw niet apart op het vervoersbewijs vermeld staat.

Tip:
Deze uitzondering geldt ook voor taxivervoer. Ook hier kunt u de btw in aftrek brengen, ondanks dat de btw niet apart op het vervoersbewijs vermeld staat.

Of u de btw op het vervoersbewijs volledig in aftrek kunt brengen, is afhankelijk van de leveringen of diensten die u verricht. Zijn deze volledig belast met btw, dan kunt u uw voorbelasting volledig in aftrek brengen. Bij volledig vrijgestelde leveringen of diensten, kunt u uw voorbelasting niet in aftrek brengen. Bij gemengde leveringen of diensten kunt u uw voorbelasting deels in aftrek brengen. Neem voor meer informatie over uw eigen situatie contact met ons op.

Let op!
De btw op een vervoersbewijs dat volledig wordt gebruikt voor woon-werkverkeer is niet aftrekbaar. Voor de btw wordt woon-werkverkeer namelijk aangemerkt als privé.