Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2013 in een ander EU-land btw betaald, dan kunt u deze buitenlandse btw in de regel terugvragen. Dan moet u er wel op tijd bij zijn! U kunt uw teruggaafverzoek buitenlandse btw nog bij de Belastingdienst indienen tot 1 oktober 2014.

Terugvragen buitenlandse btw

De door u betaalde buitenlandse btw vraagt u terug door een verzoek in te dienen op een speciale internetsite van de Belastingdienst (zie: www.belastingdienst.nl/eubtw). Btw terugvragen uit een EU-land kan als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent ondernemer voor de omzetbelasting en uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U doet geen btw-aangifte in het andere EU-land.
  • U gebruikt de goederen en diensten uit het andere EU-land voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.

Tip:
Een teruggaafverzoek na afloop van een kalenderjaar kan al bij een terug te vragen btw-bedrag van ten minste € 50. Het btw-bedrag moet minimaal € 400 zijn als het gaat om een verzoek per kwartaal tijdens het kalenderjaar. Komt het btw-bedrag onder deze drempels, dan is het aan het EU-land of uw verzoek wel of niet in behandeling wordt genomen.

Wilt u de in 2013 in het buitenland betaalde btw terugvragen dan moet uw verzoek hiervoor binnen zijn vóór 1 oktober 2014. Bent u te laat dan kan het andere EU-land uw teruggaafverzoek weigeren. De Belastingdienst verzoekt ondernemers om niet tot eind september te wachten met het teruggaafverzoek voor buitenlandse btw. Hoe meer ondernemers wachten tot september, hoe groter immers de kans dat de internetsite overbelast raakt en u niet kunt inloggen.

Tip:
Vraag zo snel mogelijk uw buitenlandse btw terug. U voorkomt zo problemen met het inloggen.

Inloggegevens

Voor het terugvragen van btw uit EU-landen heeft u speciale inloggegevens nodig. Heeft u deze nog niet dan kunt u de inloggegevens eenmalig aanvragen. U ontvangt deze dan van de Belastingdienst binnen vier weken na uw aanvraag.