Het algemene btw-tarief gaat per 1 oktober 2012 omhoog van 19% naar 21%. Het lage btw-tarief blijft 6%. Nu beloofde het kabinet een overgangsregeling en inmiddels heeft ook de Eerste Kamer die goedgekeurd. Daarom een update, zodat u zich op tijd kunt voorbereiden.

Tip:
Zorg ervoor dat uw administratieve systemen, prijslijsten en dergelijke op tijd zijn aangepast.


Goederen en diensten

Welk btw-tarief u moet toepassen (19% of 21%), hangt af van het moment waarop u goederen levert of diensten verricht. Dat geldt ook als uw klant al vooruitbetaald heeft.

Concreet betekent de btw-verhoging het volgende:

  • U brengt 21% btw in rekening als u goederen levert of diensten verricht op of na 1 oktober 2012.
  • U brengt 19% btw in rekening als u goederen levert of diensten verricht vóór 1 oktober 2012. Ook als u pas na deze datum factureert.
  • Heeft uw klant al gedeeltelijk vooruitbetaald voor goederen of diensten die u levert na 30 september 2012, dan geldt over de hele prijs het nieuwe btw-tarief van 21%. De levering vindt immers plaats op of na 1 oktober. U heeft over de vooruitbetaling al 19% btw afgedragen. Het verschil tussen 21% en 19% bent u dan nog verschuldigd.

Tip:
Om te voorkomen dat u aanvullende facturen moet uitreiken voor het verschil tussen 19% en 21% btw, mag u voor prestaties die u verricht vanaf 1 oktober 2012 al vóór die datum btw factureren naar het tarief van 21%. U geeft deze omzet aan in rubriek 1c (overige tarieven behalve 0%) op de aangifte omzetbelasting.

Doorlopende prestaties

Voor doorlopende prestaties (zoals het verlenen van licenties of bij abonnementen) die zijn aangevangen vóór 1 oktober 2012 en doorlopen na 30 september 2012, geldt het nieuwe tarief van 21% alleen voor het deel van de prestatie dat plaatsvindt na 30 september 2012.

Onroerende zaken en verbouwingen

Voor de levering van onroerende zaken waarbij de vergoeding in termijnen vervalt, is er speciaal overgangsrecht. Het nieuwe btw-tarief van 21% geldt niet voor de volledige prijs, maar alleen voor de termijnen die vervallen ná 30 september 2012. Dit geldt ook voor apart overeengekomen verbouwingen, zoals het aanbouwen van een serre, waarbij de vergoeding vervalt in termijnen naarmate de verbouwing vordert. De overgangsregeling geldt echter niet voor diensten die bestaan uit het verrichten van onderhoud- of herstelwerkzaamheden.

Speciale overgangsregeling voor nieuwbouwwoningen

Bij koop- en aannemingsovereenkomsten voor nieuwbouwwoningen gesloten vóór 28 april 2012, waarbij de vergoeding in termijnen wordt betaald, blijven alle termijnen die vervallen vóór 1 oktober 2013 onder het 19%-tarief vallen. Alle termijnen die vervallen na die datum vallen onder het 21%-tarief.

Tip:
Krijgt u een auto geleverd, zorg er dan voor dat het kenteken voor 1 oktober 2012 wordt afgegeven. Vanaf die datum is de levering namelijk belast tegen 21%.