Er komt mogelijk een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers). De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen, waaronder FNV-Zelfstandigen en ZZP-Nederland, gaan deze nieuwe regeling vormgeven. Details zijn nog niet bekend, maar de hoofdlijnen van de collectieve pensioenregeling zijn deze week vrijgegeven.

Zelfstandigen zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioenvoorziening. Dat dit vaak niet goed is geregeld, blijkt uit een onderzoek. Hierin is naar voren gekomen dat ongeveer een kwart van de zelfstandigen bij pensionering wordt geconfronteerd met een inkomensval van meer dan 50% van het bruto jaarinkomen.

Collectieve pensioenregeling op hoofdlijnen

De collectieve pensioenregeling, die wellicht al vanaf 2015 mogelijk is, dient als extra stimulans voor zelfstandigen om pensioen op te bouwen. Eén van de belangrijkste kenmerken van de nieuwe regeling is flexibiliteit. U kunt als zelfstandige vrijwillig in- en uitstappen en u bepaalt zelf hoeveel u periodiek wilt inleggen. Er is sprake van een van te voren bepaalde uitkeringsduur. Er wordt dus geen levenslange uitkering verzekerd. De ingelegde gelden worden collectief belegd en beheerd.

Hoe hoog de pensioenuitkeringen uiteindelijk zijn, hangt af van het beleggingsresultaat minus de uitvoeringskosten. Om deze uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden zal de collectieve pensioenregeling hoogstwaarschijnlijk worden uitgevoerd door een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk.

Het verdere verloop

De komende maanden zal de collectieve pensioenregeling verder worden uitgewerkt. Het kabinet zal de bijbehorende wetgeving zo snel mogelijk tot stand brengen. Het is de bedoeling dat de collectieve pensioenregeling op 1 januari 2015 van start gaat. Verder heeft het kabinet aangegeven dat zelfstandigen straks hun pensioen niet (volledig) hoeven aan te spreken om in aanmerking te komen voor de bijstand. Tot slot zal de fiscale wetgeving worden aangepast zodat een deelnemer aan de collectieve pensioenregeling bij arbeidsongeschiktheid zijn pensioen kan opnemen, zonder dat er revisierente is verschuldigd.