De nieuwe Wet Personenvennootschap ligt momenteel ter behandeling bij de Eerste Kamer. Deze nieuwe wet moet de personenvennootschappen flexibeler, helderder en praktischer maken.

Indien u in een personenvennootschap deelneemt – bijvoorbeeld een maatschap of een vennootschap onder firma – staan u veranderingen te wachten. In de nieuwe wet is het onderscheid tussen beroeps- en bedrijfshandelingen komen te vervallen. De begrippen ‘maatschap’ en ‘vennootschap onder firma’ verdwijnen uit de wet. De nieuwe wet maakt straks alleen nog maar een onderscheid tussen een openbare en een niet-openbare (stille) vennootschap. Een openbare vennootschap is een vennootschap voor het uitoefenen van een beroep of bedrijf die op een voor derden duidelijk herkenbare manier naar buiten toe optreedt, bijvoorbeeld door het voeren van een gemeenschappelijke handelsnaam. Elke andere vennootschap is een stille (niet-openbare) vennootschap.

Opteren voor vennootschappen met of zonder rechtspersoonlijkheid

Vennoten van een openbare vennootschap kunnen kiezen tussen een vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid. Deze rechtspersoonlijkheid kan worden verkregen bij de oprichting, maar ook daarna. Een openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid kan desgewenst altijd worden omgezet in een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of in een BV.

Actie als gevolg van de nieuwe wet

Naar alle waarschijnlijkheid zal de nieuwe wet per 1 juli 2010 in werking treden. Als u in een samenwerkingsverband met andere (rechts-)personen aan het handelsverkeer deelneemt en u doet niets, dan wordt uw VOF of maatschap automatisch omgezet in een openbare vennootschap. Raadpleeg uw SRA-Adviseur wat voor u de juiste ondernemingsvorm is!

Let op!
De nieuwe Wet Personenvennootschap heeft geen gevolgen voor eenmanszaken, BV’s en NV’s.