De Belastingdienst controleert sinds kort extra of werkgevers wel de juiste sectorcode toepassen. Het kan voorkomen dat een werkgever een andere sector aangeeft dan de bij de Belastingdienst geregistreerde sector. Gebruikt u de juiste sectoraansluiting?

Sectoraansluiting

Iedere werkgever is voor de werknemersverzekeringen aangesloten bij een sector. Die sectoraansluiting is belangrijk want deze bepaalt de hoogte van de sectorpremie en kan van invloed zijn op de hoogte van de door u te betalen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Let op!
Veranderen uw ondernemingsactiviteiten structureel, dan moet u binnen twee weken de Belastingdienst schriftelijk vragen om een nieuwe beoordeling van de sectoraansluiting.

Sectorcode

Voor het doen van de aangifte loonheffingen heeft u de sectorcode nodig. U vindt de sectorcode terug op de ‘Beschikking sectoraansluiting’ die u in het verleden heeft ontvangen van de Belastingdienst. De sectorcode is ook terug te vinden op de jaarlijkse ‘Beschikking/Mededeling gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas. Gebruikt u in de aangifte loonheffingen een foute sectorcode, dan moet dit worden gecorrigeerd. Neem hiervoor contact met ons op.