De Belastingdienst is de proef met de vooraf ingevulde aangifte begonnen. In deze aangifte zijn bepaalde gegevens al voor u ingevuld, zodat u dit niet meer hoeft te doen. U moet de vooraf ingevulde gegevens nog wel goed controleren.
Bij het downloaden van het aangifteprogramma 2008 kunt u kiezen of u een vooringevulde aangifte wilt. In de vooringevulde aangifte zijn bepaalde gegevens al ingevuld. Voor het downloaden van de aangifte met deze gegevens heeft u uw DigiD-inlogcode nodig. Let op: alleen bij het downloaden van het aangifteprogramma 2008 heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een vooringevulde aangifte. Deze service is voorlopig alleen mogelijk voor particulieren die zelf digitaal aangifte doen.

Welke gegevens zijn voor u al ingevuld?
 BSN-nummer en geboortedatum
 naam, geboortedatum en BSN-nummer van uw echtgenoot
 loon, pensioen of andere uitkeringen
 WOZ-waarde van uw eigen woning en de periode dat deze woning uw hoofdverblijf was
 heffingskortingen
 het bedrag van uw voorlopige aanslag of teruggaaf IB
 het bedrag van uw voorlopige aanslag of teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
 gegevens van andere woningen, zoals een vakantiehuis

Het kan zijn dat sommige gegevens nog niet zijn opgenomen in uw vooringevulde aangifte. De Belastingdienst had uw gegevens dan niet voor 1 maart 2009 ontvangen.

Let op!

Het is van belang dat u de vooraf ingevulde gegevens controleert op onjuistheden en waar nodig verbetert of aanvult. U blijft verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van uw ingediende aangifte.