De Belastingdienst heeft een telefonische controledesk geopend waar VAR-verklaringen op echtheid kunnen worden gecontroleerd.

U kunt de echtheid van een VAR-verklaring voortaan telefonisch controleren bij de Belastingdienst. Op basis van de bij de Belastingdienst bekende gegevens wordt gecontroleerd of de combinatie BSN-VAR klopt. Als de combinatie niet klopt, vindt nader onderzoek plaats. Voor het controleren van een VAR-verklaring kunt u terecht bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR van de Belastingdienst (tel: 088-1511000). Als u wilt, krijgt u de uitslag schriftelijk bevestigd.

Op grond van de wet controle overbodig
Het is voor u als opdrachtgever een mooi gegeven dat een VAR-verklaring telefonisch te controleren is bij de Belastingdienst, maar in beginsel zou u op grond van de wet moeten kunnen vertrouwen op een getoonde VAR-verklaring. Dit is ook het standpunt dat het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) inneemt. PZO geeft aan dat als een zzp’er met zo’n VAR geknoeid heeft, de Belastingdienst de aangewezen instantie is om bij de zzp’er verhaal te komen halen. Alleen wanneer het de opdrachtgever redelijkerwijs duidelijk had kunnen zijn dat de getoonde verklaring nooit een door de Belastingdienst afgegeven VAR kon zijn, mag een opdrachtgever de getoonde verklaring niet accepteren. Gevreesd wordt dat een telefonische controledesk alleen tot onnodige rompslomp en onzekerheid zal leiden.

Let op!
Aangezien nu de mogelijkheid bestaat om VAR-verklaringen telefonisch te controleren, dient u hier toch rekening mee te houden in uw administratie. Bij een controle achteraf kan u dan in ieder geval niets verweten worden!