U zult waarschijnlijk al de beschikking WOZ-waarde voor het jaar 2012 hebben ontvangen. Veel gemeenten overschatten de waarde van panden, voornamelijk als het gaat om leegstaande panden. Dit betekent dus dat de WOZ-waarde niet altijd de reële waarde vertegenwoordigt.

Wat zou dit voor gevolgen voor u kunnen hebben?

U betaalt als eigenaar hierdoor teveel gemeentelijke belasting. Daarnaast neemt u deze veel te hoge WOZ-waarde van uw pand ook over in uw boeken.
Wat kunt u hier tegen doen? U kunt binnen 6 weken na ontvangst van de WOZ-beschikking bezwaar maken tegen de te hoge WOZ-waarde. Uw bezwaar dient gemotiveerd te worden, desnoods met een onafhankelijk en recent taxatierapport.

Let op!
Heeft u een BV? Stuur dan een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee waaruit blijkt dat u tekeningsbevoegd bent.