Een dezer dagen valt het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen weer op uw deurmat. Op dit aanslagbiljet treft u ook de WOZ-waarde van uw woning aan. Deze WOZ-waarde is niet alleen van belang voor de onroerendezaakbelasting, maar met name ook voor het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting. Denkt u dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is, maak dan tijdig bezwaar.

Eigenwoningforfait

Dit jaar gaat u meer belasting betalen voor het bezit van uw woning. Het eigenwoningforfait voor 2014 is namelijk omhoog gegaan. Betaalde u in 2013 nog 0,60% over de WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.040.000 van uw woning, dit jaar is dat percentage verhoogd naar 0,70%. Bovendien betaalt u voor een eigen woning met een WOZ-waarde boven de € 1.040.000 een vast bedrag van € 7.350 (2013: € 6.360), vermeerderd met 1,80% (2013: 1,55%) van de eigenwoningwaarde boven de € 1.040.000. Al met al een forse verzwaring.

WOZ-waarde

Voor het eigenwoningforfait moet u uitgaan van de WOZ-waarde zoals die door de gemeente is vastgesteld. Voor uw aangifte inkomstenbelasting 2013 vindt u deze waarde op het gemeentelijk aanslagbiljet van vorig jaar. De WOZ-waarde die u nodig heeft voor een voorlopige aanslag 2014 (of wijziging hiervan) of straks voor uw aangifte inkomstenbelasting 2014, treft u op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen die u een dezer dagen ontvangt.

Door de stijging van het eigenwoningforfait is een juiste WOZ-waarde extra belangrijk. Hoogstwaarschijnlijk is uw woning door de crisis op de huizenmarkt minder waard geworden. Vergelijk de waardering van uw woning dan ook eens met de WOZ-waarde van vorig jaar. Is deze waardering niet lager uitgevallen, dan loont het de moeite om na te gaan waar dat aan ligt.

Tip:
Tegenwoordig is het mogelijk om online bij de gemeente het taxatieverslag van uw woning te bekijken en de WOZ-waarde te raadplegen. U heeft hier wel een DigiD-inlogcode voor nodig.

Bent u van mening dat de gemeente de waarde van uw woning te hoog heeft vastgesteld dan kan het verstandig zijn om in bezwaar te gaan. Dit bezwaar moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen binnen zijn bij uw gemeente.

Let op!
Er zijn concrete plannen om binnen afzienbare tijd de (proces)kostenvergoeding in WOZ-zaken fors te beperken.