Binnenkort valt de aanslag gemeentelijke heffingen weer in uw brievenbus. Onderdeel hiervan is een beschikking van uw gemeente waarin is bepaald hoeveel uw huis of bedrijfspand waard is voor de gemeentelijke belastingen als gevolg van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Maar let op, deze waardering heeft gevolgen voor meer belastingen dan alleen de gemeentelijke. Maak dus tijdig bezwaar wanneer u het niet eens bent met de waardering.

De waardering voor het jaar 2013 gaat uit van de waarde die is vastgesteld per 1 januari 2012. Het is hoogstwaarschijnlijk dat uw huis of bedrijfspand door de economische crisis minder waard is geworden. Vergelijk de waardering dan ook met de WOZ-waarde van vorig jaar. Wanneer de waardering niet lager is uitgevallen, loont het de moeite om na te gaan waar dat aan ligt. Wellicht is er dan een reden om bezwaar te maken. Dit bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet binnen zijn bij uw gemeente.

Tip:
Tegenwoordig is het mogelijk om online bij de gemeente het taxatieverslag van uw huis te bekijken. U heeft hier wel een DigiD inlogcode voor nodig.

De waarde van uw huis heeft ook gevolgen voor de inkomstenbelasting. De WOZ-waarde is namelijk bepalend voor het eigenwoningforfait in box 1. Ook over uw eventuele tweede huis betaalt u belasting op basis van de WOZ-waarde. Dit gebeurt in box 3. Verder is de WOZ-waarde onder andere van belang voor de afschrijvingsbeperking van bedrijfspanden.