De tijd begint te dringen voor wie nog gebruik wil maken van de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning. Deze stopt namelijk definitief op 1 januari 2015. Dan geldt weer de reguliere vrijstelling voor de eigen woning, waarbij ouders eenmalig ruim € 52.000 belastingvrij mogen schenken aan hun kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar. Enige coulance is er wel voor mensen met een eigen woning in aanbouw. Zij kunnen onder voorwaarden ook volgend jaar gebruik maken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling.

Reguliere schenkingsvrijstelling

De mogelijkheid om eenmalig belastingvrij € 100.000 te schenken voor de eigen woning loopt nog tot en met 31 december 2014. Een belangrijke voorwaarde is dat zowel de daadwerkelijke schenking als de besteding vóór 1 januari 2015 plaatsvinden. Enige uitzondering op deze voorwaarde is de schenking die wordt gebruikt voor verbouwing, verbetering of onderhoud aan de eigen woning. In dat geval moet de schenking wel door u zijn ontvangen vóór 1 januari 2015 en moet de eigen woning waar het om gaat al wel in uw bezit zijn. U mag dan de schenking in het jaar van de schenking – 2013 of 2014 – of in de twee daaropvolgende kalenderjaren nog gebruiken voor de kosten van verbetering, verbouwing of onderhoud van uw woning.

Let op!
Wordt de schenking gebruikt voor de aankoop van een eigen woning of aflossing van de hypotheek, dan moet u niet alleen in 2014 eigenaar zijn van de woning, maar het te schenken bedrag moet ook vóór 1 januari 2015 zijn overgemaakt aan de hypotheekverstrekker.

Coulance bij eigen woning in aanbouw

Heeft u in 2014 een eigen woning in aanbouw, dan kunt u ook volgend jaar nog gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Voor u geldt een coulante toepassing mits u in 2014 een deel van het geschonken bedrag heeft besteed aan minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning. Het nog niet gebruikte bedrag van de schenking moet u dan besteden aan de eerstvolgende bouwtermijn(en) in 2015.