Wilt u weten of een werknemer of opdrachtgever onder curatele is gesteld? Via internet kunt u dit eenvoudig opzoeken.

Online
Bij de rechtbank ‘s-Gravenhage kunt u een openbaar register raadplegen, waarin alle lopende ondercuratelestellingen zijn opgenomen. De rechtbank heeft dit register onlangs online gezet. Via de site http://curateleregister.rechtspraak.nl kunt u de namen opvragen van mensen die onder curatele staan.

Tip
Check het online-curateleregister voor meer informatie. Om uit te zoeken of een persoon onder curatele staat, moet u wel beschikken over diens achternaam én geboortedatum.