Onlangs is het wetsvoorstel Wet kinderopvang door de tweede kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat de kinderopvang een zaak is van ouders, overheid en werkgevers. In beginsel draagt iedere partij 1/3 deel van de kosten. Het gaat hierbij om kosten van bij de gemeente geregistreerde instanties. Er is geen verplichting van de werkgever om bij te dragen. Wel wordt veronderstelt dat werkgevers en ouders afspraken met elkaar maken. Vaak is dit middels een CAO geregeld. Standaard kan een werkgever 1/6 van de kosten belastingvrij vergoeden. Betaalt de werkgever van de partner van de werknemer niets of minder dan kan de werkgever tot 1/3 belastingvrij vergoeden. Uiteraard zal dan aangetoond moeten worden dat de andere werkgever niet of minder bijdraagt.
De bijdrage van de overheid kan uit 2 bestanddelen bestaan: de reguliere bijdrage en de compensatieregeling. De laatste regeling komt in beeld wanneer de werkgevers niet of minder dan 1/3 bijdragen. Daarnaast geldt deze regeling voor zelfstandige ondernemers. Recht op vergoeding van de overheid bestaat in beginsel alleen indien beide ouders werken. De overheidsbjidrage is afhankelijk van het inkomen, het aantal uren opvang, het uurtarief van de opvang, het aantal kinderen en de soort opvang.
Let op: de aanvraag voor de overheidsbijdrage over 2005 dient uiterlijk 30 november 2004 ingediend te zijn bij de belastingdienst. Aanvraagformulieren zullen vanaf 15 september beschikbaar komen.