Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op verzoek van de vakbonden en de werkgevers de deeltijd-WW nogmaals verlengd tot medio 2011.

De deadline voor de deeltijd-WW stond op 1 april 2010. Minister Donner heeft besloten de periode dat u deeltijd-WW voor uw werknemers kunt aanvragen te verlengen tot 1 juli 2011. Mocht echter de beschikbare € 70 miljoen voor de regeling eerder opgaan dan eindigt de regeling op dat moment. De deeltijd-WW behoort tot het crisispakket van vorig jaar en is bedoeld als tijdelijke maatregel. Zo hoeft u in nood uw vakkrachten niet te ontslaan, maar kunt u ze toch bij u in dienst houden en gedeeltelijk uit de WW-pot betalen.

De verlenging is volgens Minister Donner bedoeld om de sectoren die pas later met de gevolgen van de crisis geconfronteerd zijn toch tegemoet te komen. Hij geeft als voorbeeld de langlopende contracten in de bouw en metaalindustrie waardoor in die sector minder gebruik gemaakt is van de regeling. Minister Donner wilde aanvankelijk de toestemming voor deeltijd-WW voortaan koppelen aan de verplichting om af te zien van loonsverhogingen voor het personeel en bonussen voor topmensen van de betrokken ondernemingen. Echter, hij heeft daar op het laatste moment nog van af gezien.

Let op!
U kunt voor uw werknemers één keer gebruikmaken van de deeltijd-WW. Indien u al een aanvraag heeft gedaan voor één of meer werknemers kunt u geen aanvraag meer doen voor de andere werknemers.