Heeft u als ondernemer of werkgever in 2013 gebruik gemaakt van de WBSO en wellicht ook van de RDA, dan moet u vóór 31 maart aanstaande de in 2013 gerealiseerde S&O-uren en de kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk doorgeven. Doet u deze mededeling niet op tijd dan riskeert u een boete.

Doorgeven gerealiseerde uren

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research en Development Aftrek) kennen een aantal verplichtingen, waaronder de plicht om binnen drie kalendermaanden na afloop van het aanvraagjaar de gerealiseerde S&O-uren en de eventuele kosten en uitgaven door te geven. Alle bedrijven en zelfstandigen die in 2013 een S&O-verklaring (en eventueel ook een RDA-beschikking) hebben ontvangen, krijgen in januari een brief van de nieuwe Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL).

In deze brief treft u informatie aan over hoe u de gerealiseerde uren en de eventuele kosten en uitgaven (wanneer u in 2013 ook gebruik heeft gemaakt van de RDA) kunt doorgeven. U moet dat doen via het e-loket. Dit is een elektronisch loket voor het digitaal afnemen van diensten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Tip:
Houd bij de mededeling van de realisatie de volgende gegevens bij de hand: referentienummer(s) van de in 2013 afgegeven S&O-verklaring(en) en het wachtwoord waarmee u kunt inloggen op het e-loket. Dit wachtwoord ontvangt u, of heeft u mogelijk al ontvangen, in januari van de RVO.nl.

Afhankelijk van uw mededeling ontvangt u (indien nodig) een correctie van uw S&O-verklaring en/of RDA-beschikking. Daarin staat wat u verder wel of niet moet doen.

Wees op tijd

Doe de mededeling wel vóór 31 maart aanstaande, anders riskeert u een boete. Datzelfde geldt als u helemaal geen mededeling doet. Bovendien wordt uw S&O-verklaring en eventueel ook de RDA-beschikking dan op nul euro gesteld.