Besloten en naamloze vennootschappen dienen jaarlijks binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening doch uiterlijk binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar hun jaarrekening te deponeren. Voor 1 februari aanstaande dient de jaarrekening over het boekjaar 2002 gepubliceerd te zijn. Het te laat deponeren is strikt genomen een economisch delict. Voor dit delict kan een forse boete opgelegd worden.

Een groter probleem van te laat publiceren blijkt als de vennootschap onverhoopt failliet gaat. De curator zal in dit geval onderzoeken of er in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement niet of te laat gedeponeerd is. Als dat het geval is dan kunnen de (gewezen) bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de onderneming.