Mocht u in een bepaald jaar investeren in bedrijfsmiddelen dan kunt u een beroep doen op de investeringsaftrek. Dit is een stimuleringsmaatregel om investeringen aan te moedigen. Let wel op dat u in bepaalde gevallen tegen een sanctie kunt aanlopen!

Heeft u de investeringsaftrek geclaimd? Dan kunt u geconfronteerd worden met de desinvesteringsbijtelling indien u besluit om het bedrijfsmiddel waarvoor u de investeringsaftrek heeft geclaimd binnen vijf jaar te vervreemden (er wordt gedesinvesteerd). Dit houdt in dat de investeringsaftrek wordt teruggenomen. In dat geval vindt er een bijtelling plaats tegen hetzelfde percentage als waarvoor u eerder de investeringsaftrek had geclaimd.

Bij de volgende handelingen – die aan een vervreemding zijn gelijkgesteld – loopt u eveneens risico op een desinvesteringsbijtelling:

  • er blijkt uiteindelijk niet geïnvesteerd te zijn;
  • u brengt het bedrijfsmiddel over naar privé;
  • de investering krijgt door een andere aanwending het karakter van een uitgesloten investering.

Onder uitgesloten investeringen wordt verstaan het investeren in grond, woonhuizen, personenauto’s, goodwill, vergunningen alsmede het verhuren van bedrijfsmiddelen aan derden voor meer dan 70%.

Voorbeeld

De heer X heeft een transportbedrijf. Hij schaft in 2008 een vrachtauto aan voor € 110.000. Hiervoor krijgt hij € 8.800 (8%) investeringsaftrek. De vrachtauto is bestemd voor gebruik in de onderneming. In 2010 gaat hij de vrachtauto verhuren. Dit betekent dus dat de vrachtauto door de verhuur een uitgesloten investering wordt. Op dat moment heeft de vrachtauto een boekwaarde van € 70.000 en een waarde in het economische verkeer van € 80.000. De desinvesteringsbijtelling bedraagt € 6.400 (8% van € 80.000).

Let op!
Blijven de investeringen in enig jaar onder de € 2.200 of bedragen zij meer dan € 300.000, dan komt u niet in aanmerking voor de investeringsaftrek. Verder kan de desinvesteringsbijtelling nooit hoger zijn dan de investeringsaftrek die u destijds heeft genoten!