De Minister van Financiën versoepelt de regels voor dividendnota’s. Deze versoepelingen moeten tot een aanzienlijke administratieve lastenverlichting leiden.

Afschaffen
De Minister van Financiën heeft besloten in sommige gevallen het uitreiken van de dividendnota af te schaffen. In het geval u een dividenduitkering van uw eigen BV ontvangt hoeft u niet langer een dividendnota aan uzelf te sturen. U bent ook niet langer verplicht een dividendnota uit te reiken indien de dividenduitkering plaatsvindt in een deelnemingsverhouding waarbij de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Hetzelfde geldt bij een dividenduitkering binnen een fiscale eenheid.

Versoepelen
Valt u niet onder de bovengenoemde gevallen dan bent u nog steeds verplicht een dividendnota uit te reiken maar wel met de versoepeling dat u voortaan de dividendnota elektronisch kunt verstrekken. Een papieren exemplaar is dus niet langer nodig. De Minister wil het niet alleen bij deze versoepelingen laten. Hij zal dan ook bij de komende wetgeving de regels waar mogelijk nog verder versoepelen.

Let op!
Indien u geen dividendnota uitreikt terwijl u dit wel verplicht bent riskeert u een boete!