Besloten vennootschappen met alleen één of meer directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) mogen in januari 2010 aangifte loonbelasting doen voor alle aangiftetijdvakken van 2010.

Indien u dga bent van een BV met alleen uzelf of meerdere dga’s mag iedere dga in januari 2010 aangifte loonbelasting doen voor alle aangiftetijdvakken van 2010. Zo kan twaalf keer aangifte in één keer worden ingediend zodat u de rest van het jaar geen omkijken heeft naar de loonaangifte.

Hierbij gelden twee voorwaarden:
Er is in uw bedrijf naast de dga(‘s) geen ander personeel werkzaam.
U en de andere dga’s zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Ook pensioen- en stamrecht-BV’s die – naast de uitbetaling van het loon van de dga – alleen uitkeringen doen waarover geen premies werknemersverzekeringen hoeven te worden betaald, komen in aanmerking voor de vereenvoudigde loonaangifte.

Let op!
De dga’s kunnen de loonbelasting betalen zo gauw het aangiftetijdvak is begonnen.