De aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over het jaar 2009 moet u voor 1 april 2010 indienen. U krijgt dan voor 1 juli bericht.

Aangifteprogramma

De Belastingdienst heeft het aangifteprogramma Inkomstenbelasting 2009 beschikbaar gesteld op de website. Ook heeft de Belastingdienst vanaf 6 januari de uitnodigingen tot het doen van aangifte verstuurd. Indien u gebruik wilt maken van de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) moet u nog even wachten. De VIA is vanaf 1 maart 2010 beschikbaar. In de VIA worden uw gegevens opgehaald die op dat moment bij de Belastingdienst bekend zijn. Dit zijn onder meer het Burgerservicenummer, de geboortedatum, de WOZ-waarde en loongegevens. Voor het downloaden van deze gegevens en voor het ondertekenen van de aangifte is DigiD vereist.

Uitstel aangifte inkomstenbelasting

Indien u nu al weet dat u de deadline van 1 april niet gaat halen kunt u tot 1 april uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan elektronisch, schriftelijk dan wel telefonisch via 0800-0543. Binnen drie weken na uw verzoek ontvangt u schriftelijk bericht. U kunt tot 1 september uitstel krijgen.

Voor uitstel langer dan de gebruikelijke periode van vijf maanden moet u een schriftelijk verzoek indienen en daarnaast uw verzoek om uitstel motiveren. Neem contact op met uw SRA-Adviseur voor een eventueel uitstelverzoek.

Let op!
Bij de beoordeling van de aangifte inkomstenbelasting 2009 gaat de Belastingdienst dit jaar extra letten op de aftrekpost voor uitgaven voor kinderen jonger dan dertig jaar.