Ondernemers die na 1 januari 2010 R&D-werkzaamheden uit gaan voeren, kunnen tot uiterlijk 30 november 2009 een WBSO-aanvraag voor 2010 indienen.

Het nieuwe digitale aanvraagprogramma WBSO voor 2010 is beschikbaar. Uw aanvraag kunt u direct vanuit het aanvraagprogramma via internet indienen. De optie om de aanvraag direct op diskette weg te schrijven en zo uw aanvraag in te dienen is in het programma voor 2010 vervallen. Het gebruik van diskettes is namelijk geen gangbare methode meer en SenterNovem wil het indienen via internet stimuleren.

De aanvraag kan worden ingediend voor het gehele jaar 2010 of voor een periode die start op 1 januari 2010. Uw aanvraag moet vooraf en uiterlijk één volledige kalendermaand voor de start van de R&D-werkzaamheden bij SenterNovem zijn ingediend. Bent u een zelfstandige, dan start de aanvraagperiode op het moment dat u de aanvraag indient.

Let op!
Voor een WBSO-aanvraag heeft u wel een certificaat nodig. Hebt u deze nog niet, vraag deze dan direct aan op www.senterloket.nl.

link: http://www.senterloket.nl