In de praktijk blijkt dat het vaak moeilijk is om een duidelijke scheidingslijn te trekken tussen een arbeidsovereenkomst een opdrachtovereenkomst. Pijnlijk wordt het wanneer de fiscus en/of het UWV achteraf alsnog een dienstbetrekking constateren, terwijl u uitging van alleen een opdracht. Dat kan u veel geld kosten.

Het belangrijkste verschil is dat u bij de dienstbetrekking (verplicht) verzekerd bent voor de premies werknemersverzekeringen, maar bij de opdrachtovereenkomst niet. De gezagsverhouding is bepalend voor het verschil tussen een dienstbetrekking of een opdrachtovereenkomst, in combinatie met het soort arbeid en de hoogte van het loon.

Gezagsverhouding
Bij de beoordeling door de Belastingdienst en het UWV wordt vooral gekeken naar de ”artistieke vrijheid” van degene die het werk uitvoert. Is er sprake van een opdracht, dan is er meer vrijheid voor de uitvoering van de prestaties dan bij een dienstbetrekking, waarbij over het algemeen een strakkere gezagsverhouding geldt. Zo wordt het realiseren van een ICT-project eerder aangemerkt als een overeenkomst van opdracht, dan het metselen van een muur. Zoals u zult begrijpen zijn de kaders tussen deze 2 arbeidsvormen niet altijd even duidelijk aan te geven. De feitelijke omstandigheden zullen de doorslag geven.

VAR
Voordat er sprake kan zijn van een opdrachtovereenkomst, moet eerst vastgesteld worden dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. U kunt dit vooraf regelen met een VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie).

Tip
Vanwege de onduidelijkheid op dit gebied en het risico dat u daarmee loopt, is het verstandig om een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) aan te vragen. Op grond van deze VAR weet u hoe de overheid tegen uw werkzaamheden aankijkt en zult u in de toekomst niet voor nare verrassingen komen te staan.