Hebt u over 2015 te weinig btw aangegeven? Geef de btw dan alsnog aan met een suppletieformulier omzetbelasting. Doet u dat voor 1 april 2016, dan betaalt u geen belastingrente. Betaal de aangegeven btw nog niet, maar wacht op de naheffingsaanslag omzetbelasting. Een correctie van € 1.000 of minder kunt u ook in uw eerstvolgende aangifte verwerken.

Als bij het opmaken van de jaarstukken 2015 blijkt dat u over 2015 te weinig btw hebt betaalt, moet u dit corrigeren. Doet u dit  vóór 1 april 2016 dan betaalt u geen belastingrente.

Tip!
Corrigeren kan met een suppletie btw. Neem hiervoor contact op met uw adviseur.

Doet u de btw-suppletie over 2015 na 31 maart 2016? Dan wordt de belastingrente berekend vanaf 1 januari 2016. Op dit moment bedraagt de belastingrente 4% op jaarbasis.

Kleine correcties

Bedraagt de correctie  € 1000 of minder dan kunt u de correctie ook verwerken in uw eerstvolgende aangifte. U hoeft dan geen suppletie btw te doen en berekening van belastingrente blijft achterwege, ook als de eerstvolgende aangifte pas na 1 april 2016 ingediend hoeft te worden. U krijgt van deze correctie dan ook geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag.

Let op!
Ook al dient u de suppletie btw in, toch kunt u een verzuimboete krijgen van 5% van het btw-bedrag dat u moet betalen. De verzuimboete bedraagt maximaal € 5.278. U krijgt de boete als het te betalen bedrag € 20.000 of meer is, of als het te betalen bedrag 10% of meer is dan de betaalde btw over de tijdvakken waarop de suppletie btw betrekking heeft. Doet u geen suppletie omzetbelasting terwijl u dat wel had moeten doen, dan kunt u boetes krijgen voor onjuiste btw-aangiften, het niet betalen van (een deel van) de btw en het niet doen van de suppletie btw.