Per 1 januari 2012 is wettelijk geregeld dat de ondernemer verplicht is de Belastingdienst te informeren bij onjuiste of niet volledige ingediende btw-aangiften.

Tot 1 januari 2012 had u al het recht om een suppletie in te dienen. Vanaf 1 januari 2012 is dit een verplichting geworden: indien u de afgelopen vijf jaar teveel of te weinig btw heeft aangegeven bent u wettelijk verplicht dit te melden aan de Belastingdienst. Hoe geeft u de btw-correcties door? De Belastingdienst stelt een suppletieformulier ter beschikking. U bent vanaf 1 april 2012 verplicht de btw-correcties door te geven via dit formulier.

Wat doet u met kleine correcties?

Kleine btw-correcties (dat zijn correcties tot per saldo € 1.000 te betalen of terug te ontvangen) kunt u ook verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte. U hoeft dan geen gebruik te maken van het verplichte suppletieformulier. De kleine correcties moeten verwerkt worden in de juiste rubrieken van de aangifte. U ontvangt van deze correcties geen naheffingsaanslag of afzonderlijke teruggaafbeschikking.

Let op!
Indien u niet voldoet aan de btw-suppletieverplichting riskeert u een boete van 100%.