De drempel om kwartaalaangifte BTW te doen is verhoogd van € 7.000 naar € 15.000. Een groot aantal ondernemers hoeft hierdoor maar 4 keer per jaar aangifte BTW te doen, in plaats van 12 keer per jaar. De administratieve lasten van veel ondernemers worden hierdoor verlaagd.

Kwartaalaangifte
U komt alleen in aanmerking voor de kwartaalaangifte BTW als u per kwartaal doorgaans minder dan € 15.000 BTW afdraagt. Als dit het geval is, dan heeft u hier een brief over ontvangen. Wilt u kwartaalaangifte BTW doen, dan moet u een volledig ingevulde kopie van de brief vóór 12 december 2008 opsturen naar uw belastingkantoor. Wilt u geen kwartaalaangifte BTW doen, dan hoeft u helemaal niets te doen.

Aangiftetijdvak
Het volgende aangiftetijdvak geldt:
Te betalen omzetbelasting Tijdvak
< € 1.883 per jaar Jaaraangifte
≤ € 15.000 per kwartaal Kwartaalaangifte
> € 15.000 per kwartaal Maandaangifte

Let op!
Draagt u per kwartaal doorgaans minder dan € 15.000 BTW af, dan komt u in aanmerking voor de kwartaalaangifte BTW. U moet dan wel vóór 12 december 2008 een volledig ingevulde kopie van de door u ontvangen brief opsturen naar uw belastingkantoor.