Wat kunt u als dga deze laatste dagen in 2017 nog regelen om het jaar financieel slim af te sluiten? Een drietal tips die u op korte termijn nog kunt regelen.

Benut uw jaarruimte met lijfrente

Koop nog dit jaar een lijfrente of stort op uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost. De betaalde bedragen zijn alleen aftrekbaar als sprake is van onvoldoende pensioenopbouw. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaar- en reserveringsruimte. U kunt deze ruimte berekenen op de site van de Belastingdienst. Zorg dat u de bedragen voor 1 januari 2018 betaalt! Alleen dan kunt u deze nog in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting 2017.

Profiteer van 37,5% belastingkorting bij afkoop pensioen

Als dga kunt u uw pensioen in eigen beheer afkopen. Wilt u dit? Dan is het wellicht verstandig er nu vaart achter te zetten. In 2017 is de belastingkorting die u krijgt met 34,5% namelijk het hoogst. In 2018 bedraagt de belastingkorting 25% en in 2019 19,5%. Uw partner en eventueel uw ex-partner moeten instemmen met de afkoop. Verder moet u binnen één maand na de afkoop van uw opgebouwde pensioen in eigen beheer, de Belastingdienst van uw keuze op de hoogte stellen.

De werkkostenregeling geldt ook voor u

Als dga bent u voor de fiscus gewoon een werknemer. Volgens de werkkostenregeling mag u jaarlijks 1,2% van de totale loonsom van uw bv besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, de zogenaamde vrije ruimte. Deze blijven dan onbelast. Er geldt echter wel een voorwaarde en dat is dat alle vergoedingen en verstrekkingen gebruikelijk moeten zijn binnen een branche. Ze mogen niet meer dan 30% afwijken van wat ‘normaal’ is. De fiscus doet echter over vergoedingen en verstrekkingen tot € 2.400 per werknemer per jaar niet moeilijk. Dergelijke vergoedingen en verstrekkingen zijn dus altijd gebruikelijk.

Uiteraard is elke individuele situatie weer anders. Overleg daarom altijd met uw accountant of fiscaal adviseur.