Fiscale partners kunnen met ingang van 1 januari 2016 gebruikmaken van de dubbele vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning die geldt voor fiscale partners. Fiscale partners hoeven daarvoor niet eerst de begunstiging van de uitkering te wijzigen.

Kapitaalverzekering eigen woning

Voor een kapitaalverzekering eigen woning geldt een vrijstelling bij uitkering. Deze vrijstelling geldt per belastingplichtige en is niet overdraagbaar. Dit betekent dat feitelijk alleen van de dubbele vrijstelling gebruikt gemaakt kan worden als beide partners recht hebben op de uitkering. In de praktijk blijkt vaak niet aan deze voorwaarde te zijn voldaan en is maar sprake van één begunstigde. Dit heeft tot gevolg dat, tenzij de begunstiging wordt aangepast, slechts gebruik gemaakt kan worden van de vrijstelling van één partner.

Vanaf 1 januari 2016 wijzigt dit. Fiscale partners kunnen dan bij de aangifte inkomstenbelasting een gezamenlijk verzoek doen om de uitkering voor de helft bij iedere partner mee te nemen. Iedere partner kan dan op zijn deel van de uitkering zijn eigen vrijstelling toepassen.

Tip:
Het is niet langer nodig om de begunstiging te wijzigen. Hetzelfde resultaat kan bereikt worden door een gezamenlijk verzoek in de aangifte inkomstenbelasting.

Terugwerkende kracht

Heeft u in het verleden geen gebruik kunnen maken van de dubbele vrijstelling omdat er sprake was van slechts één begunstigde, dan is er goed nieuws. De staatssecretaris heeft aangekondigd voor gevallen die zich voor 1 januari 2016 hebben voorgedaan eenzelfde tegemoetkoming te regelen. Dit betekent dat u voor de jaren 2010 tot en met 2015 hier nog een beroep op kunt doen.

Let op!
Voor het jaar 2010 moet u wel snel zijn. Uw verzoek om toepassing van de vrijstelling moet voor dat jaar uiterlijk 31 december 2015 bij de Belastingdienst binnen zijn, anders neemt de Belastingdienst het verzoek niet meer in behandeling.

De maatregelen zijn nog niet definitief. De Tweede Kamer is al akkoord, maar de Eerste Kamer moet nog haar goedkeuring geven.