Vitaliteitssparen wordt volgend jaar niet ingevoerd en dat heeft gevolgen voor deelnemers aan de levensloopregeling. Wat er met de opgebouwde aanspraak gaat gebeuren en welke mogelijkheden u heeft, hangt af van het bedrag dat u op 31 december 2011 op de levenslooprekening had staan.

Aanspraak minder dan € 3.000

Had u op 31 december 2011 minder dan € 3.000 op uw levenslooprekening staan, dan valt deze opgebouwde aanspraak op 1 januari 2013 definitief vrij. De werkgever moet hierop loonheffingen inhouden. Wel geldt er een 80%-regeling. Dat betekent dat het op 31 december 2011 opgebouwde tegoed voor 80% in de heffing wordt betrokken. U heeft dus een belastingvoordeel van 20%. Bovendien wordt er rekening gehouden met de door u in het verleden opgebouwde rechten (2006 t/m 2011) op levensloopverlofkorting. Levensloopverlofkorting is een korting op de loonbelasting die wordt geheven over het opgenomen spaartegoed.

Hogere aanspraak

Had u op 31 december 2011 € 3.000 of meer op uw levenslooprekening staan, dan mag u nog tot en met 31 december 2021 bestedingsvrij over uw aanspraken uit de levensloopregeling beschikken. U bent dus niet langer verplicht om het opgenomen bedrag te besteden aan loonvervanging tijdens een verlofperiode. Ook mag u uw aanspraken blijven opbouwen, maar u bouwt al vanaf 1 januari 2012 geen levensloopverlofkorting meer op. In het verleden opgebouwde rechten (2006 t/m 2011) op levensloopverlofkorting blijven bestaan. Neemt u bedragen uit de levenslooprekening op dan moeten daar wel loonheffingen op worden ingehouden.

U krijgt ook de mogelijkheid om uw volledige aanspraak in 2013 in één keer bestedingsvrij op te nemen. De deelname aan de levensloopregeling stopt dan definitief.

Tip:
Maakt u van deze mogelijkheid gebruik dan geldt ook voor u de 80%-regeling, maar het belastingvoordeel van 20% geldt niet voor de inleg die u in 2012 heeft gedaan. Deze inleg wordt volledig in de heffing betrokken. Let er wel op dat opname uit de levensloopregeling leidt tot verhoging van het verzamelinkomen en dit kan dus gevolgen hebben als u eventuele toeslagen ontvangt.