In de loop van 2006 zal de eerstedagsmelding ingevoerd gaan worden. De hoofdregel is dat de werkgever een nieuwe werknemer uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de dag waarop de werkzaamheden aanvangen moet aanmelden bij de belastingdienst. Niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot een naheffingsaanslag en boete.
Voor situaties waarbij de dienstbetrekking en de aanvang van de werkzaamheden samenvallen is een uitzondering op de hoofdregel van toepassing. De eerstedagsmelding moet dan op dezelfde dag maar vóór aanvang van de werkzaamheden worden gedaan.
De werkgever zal aannemelijk moeten maken dat de uitzondering onvermijdelijk was. Worden tijdens een controle van de Belastingdienst op de werkplek werknemers aangetroffen waarvoor geen eerstedagsmelding is gedaan dan kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag en/ of boete opleggen. De werkgever zal in dit geval aannemelijk moeten maken dat de werknemer pas op de dag van de controle is begonnen met de werkzaamheden, of dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.
De wijze waarop de eerstedagsmelding vorm zal krijgen wordt nog nader uitgewerkt. Er is al voorgesteld dat de Belastingdienst een internetsite ter beschikking stelt waarop de werkgever een beperkt aantal gegevens kan invoeren.