De belangrijkste wijzigingen
Om de regelingen rondom de (kilometer)vergoedingen voor de eigen auto en de bijtelling voor de auto van de zaak te vereenvoudigen wordt met ingang van 1 januari 2004 de fiscale behandeling van de (eigen) auto ingrijpend gewijzigd. Onderstaand geven wij u de belangrijkste wijzigingen.

Vergoeding voor de eigen auto
Tot op heden gelden voor het woon-werkverkeer forfaitaire onbelaste vergoedingen die zijn gemaximeerd op 130,- per maand. Bovendien mag geen onbelaste vergoeding verstrekt worden indien de werknemer minder dan 10 kilometer van het bedrijf woont. Daarnaast geldt nu een maximale onbelaste vergoeding van 0,28 per zakelijke kilometer.
Vanaf 2004 mag voor iedere gereden kilometer een onbelaste vergoeding gegeven worden van 0,18. Dit betekent dat ook personeelsleden die minder dan 10 kilometer van het bedrijf wonen met ingang van volgend jaar in aanmerking komen voor een onbelaste kilometervergoeding. In een aantal gevallen zal de nieuwe regeling extra vergoedingsmogelijkheden bieden bij het woon-werkverkeer. Wij wijzen u erop dat het om een maximale belastingvrije vergoeding gaat. Met andere woorden: u bent niet verplicht deze te verstrekken. Op de goede manier gebruikt kan de vergoeding zonder meer een mooi beloningsinstrument zijn.
Voor degenen die veel zakelijke kilometers rijden is het nieuws minder goed: zij gaan er 0,10 per gereden kilometer op achteruit.
Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat een vergoeding per kilometer met zich meebrengt dat u en uw medewerkers de gereden kilometers controleerbaar dienen bij te houden. Een vrije dag betekent in het nieuwe systeem bijvoorbeeld geen recht op kilometervergoeding voor die dag.

Bijtellingspercentage
Vanaf 2004 kennen we weer 1 bijtellingspercentage. Het percentage voor 2004 is vastgesteld op 22%. Indien minder dan 500 kilometer per jaar privé gereden worden dan is er geen bijtelling verschuldigd. Uiteraard ligt de bewijslast om aan te tonen dat er geen bijtelling verschuldigd is bij de belastingplichtige.